مزایده فروش 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک یک فرعی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ پلاک یک فرعی از ۲۸۳ فرعی از یک اصلی بخش ۱۴ مراغه با عرصه ۲۵۸ متر و اعیانی ساختمان دو طبقه مساحت ۳۰۰ متر در خ ۱۷ شهریور ک حیدری

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۲۱۳۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ پلاک یک فرعی از ۲۸۳ فرعی از یک اصلی بخش ۱۴ مراغه با عرصه ۲۵۸ متر و اعیانی ساختمان دو طبقه مساحت ۳۰۰ متر در خ ۱۷ شهریور ک حیدری
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک یک فرعی مزایده فروش 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک یک فرعی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن