مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول تفکیکی از
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول تفکیکی از پلاک ۲۲۲۶ فرعی از ۶۹۸ فرعی از باقیمانده ۴۱ فرعی از ۹ اصلی بخش ۵ ارومیه بلوار نبوت گذر ۳۲ متری مساحت ۶۰/۲۸ متر درهمکف بانضمام ۵۸/۵ متر زیرزمین اختصاصی با قدرالسهم عرصه و مشاعات با انشعابات سه گانه فاقد پایانکار

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۲۱۳۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول تفکیکی از پلاک ۲۲۲۶ فرعی از ۶۹۸ فرعی از باقیمانده ۴۱ فرعی از ۹ اصلی بخش ۵ ارومیه بلوار نبوت گذر ۳۲ متری مساحت ۶۰/۲۸ متر درهمکف بانضمام ۵۸/۵ متر زیرزمین اختصاصی با قدرالسهم عرصه و مشاعات با انشعابات سه گانه فاقد پایانکار
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول تفکیکی از مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول تفکیکی از
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن