مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول تفکیکی از اجرای احکام مدنی متمرکز ارومیه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای احکام مدنی متمرکز ارومیه

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۱۸۲۱۳۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول تفکیکی از پلاک ۲۲۲۶ فرعی از ۶۹۸ فرعی از باقیمانده ۴۱ فرعی از ۹ اصلی بخش ۵ ارومیه بلوار نبوت گذر ۳۲ متری مساحت ۶۰/۲۸ متر درهمکف بانضمام ۵۸/۵ متر زیرزمین اختصاصی با قدرالسهم عرصه و مشاعات با انشعابات سه گانه فاقد پایانکار
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول تفکیکی از اجرای احکام مدنی متمرکز ارومیهمزایده فروش ششدانگ یک باب مغازه قطعه اول تفکیکی از اجرای احکام مدنی متمرکز ارومیه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن