مزایده     آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول) در خصوص پرونده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۵۹۸۱۰۴۶۶۵۲۳۳۰۰۱۸۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده     آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول) در خصوص پرونده اجرایی به کلاسه ۹۵۰۵۴۴ ج م ۳ بر له آقای رسول مازندرانی با وکالت اقای ایپکچی و بر علیه آقای علیرضا پرنورنهروانی به خواسته ۱/۲۱۰/۱۳۰/۳۰۳ ریال از بابت  اصل خواسته و مبلغ  ۶۰/۵۰۶/۵۱۱ ریال از بابت نیم عشر اجرائی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین ، اموال متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ۹۸/۸/۲۵ روز  شنبه از ساعت ۹ تا ۱۰ ظهر از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی تبریز واقع درگلکار کوی بعثت مجتمع شهید بهشتی طبقه سوم اتاق اجرای احکام مدنی شعبه سوم به فروش خواهد رسید % مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و  به کسی که بالاترین  مبلغ را  پیشنهاد  نماید  فروخته خواهد  شد و  ده  درصد مبلغ پیشنهادی  فی المجلس اخذ و مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان نصراف نماید ده درصد مبلغ پیشنهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .طالبین می توانند پنج روز قبل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این واحد بازدید نمایند . مورد مزایده  عباتند از : یک دستگاه ورز زنی خمیر تافی و آبنبات ساخت آلمان به مارک HERMANN SOHN KG تیپ IM۳۰ به شماره سفارش ۶۴۲۳۷ با مارک بدنه BREVETTATA-TORINOITALIA/RG دارای ۲ عدد جک هیدرولیکی با قابلیت بالا رفتن یک طرف جک و همچنین دارای میز گرد شکل و نرده های حفاظ رویی و سایر قطعات و متعلقات که به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده ،        می باشد. دادورزشعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز - جودت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  
 
آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)
در خصوص پرونده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريزمزایده  
 
آگهی مزایده اموال منقول ( نوبت اول)
در خصوص پرونده شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تبريز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن