مزایده بسمه تعالي آگهي مزايده(مرحله دوم) برابر با نیابت دادنامه 961238  و
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش تجهیزات و ابزارآلات به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۵۹۸۱۰۴۶۱۹۴۹۳۰۰۰۶۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده فروش تجهیزات و ابزارآلات به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي
آگهي مزايده(مرحله دوم)
برابر با نیابت دادنامه 961238  و مزایده بسمه تعالي
آگهي مزايده(مرحله دوم)
برابر با نیابت دادنامه 961238  و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن