مزایده بسمه تعالي آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول بموجب دادنامه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ساختمان , ملک, سوله به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۷۲۵۹۸۱۰۴۶۸۵۱۱۸۰۰۱۸۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ساختمان , ملک, سوله به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي
آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول
بموجب دادنامه مزایده بسمه تعالي
آگهي مزايده اموال غير منقول نوبت اول
بموجب دادنامه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن