مزایده آگهی مزایده خودروی توقیفی  در پرونده کلاسه  981252 
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش خودرو سبک به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۸۱۲۶۹۰۰۰۸۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مزایده فروش خودرو سبک به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده  آگهی مزایده خودروی توقیفی  
در پرونده کلاسه  981252  مزایده  آگهی مزایده خودروی توقیفی  
در پرونده کلاسه  981252 
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن