مزایده آگهی فروش اموال  منقول نوبت اول شماره ی اجرایی 980414
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش خودرو سبک به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۲۸۳۶۶۰۰۱۰۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده فروش خودرو سبک به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی فروش اموال  منقول نوبت اول
شماره ی اجرایی 980414 مزایده آگهی فروش اموال  منقول نوبت اول
شماره ی اجرایی 980414
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن