مزایده بسمه تعالی ((آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم )) به اطلاع
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ملک, زمین به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۸۶۱۱۵۰۰۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ملک, زمین به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
((آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم ))
به اطلاع مزایده بسمه تعالی
((آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم ))
به اطلاع
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن