مزایده بسمه تعالي (( آگهي مزايده نوبت دوم))   محكوم له  : 
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۵۷۲۹۶۰۰۰۱۳
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالي (( آگهي مزايده نوبت دوم))
 
محكوم له  :  مزایده بسمه تعالي (( آگهي مزايده نوبت دوم))
 
محكوم له  : 
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن