مزایده آگهی مزایده( نوبت اول ) دایره اجرای احکام حقوقی شعبه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۸۸۳۱۲۰۰۰۴۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده فروش اموال مشروحه پیوست به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده( نوبت اول )
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه مزایده آگهی مزایده( نوبت اول )
دایره اجرای احکام حقوقی شعبه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن