مزایده بسمه تعالی ((آگهی مزایده اموال منقول وغیرمنقول نوبت اول )) به شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان اراك
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان اراك

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۸۶۱۱۵۰۰۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی ((آگهی مزایده اموال منقول وغیرمنقول نوبت اول )) به اطلاع عموم می رساند به موجب دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی اراک در رابطه با حکم به فروش ماترک مرحوم مرتضی ولاشجردی فراهانی فرزند ذبیح اله در پرونده اجرائی ۹۸۰۵۲۸ ج۳ ، اموال با مشخصات زیر در روز سه شنبه مورخه ۹۸/۹/۱۲  رأس ساعت ۱۰ صبح در مکان اراك – میدان امام حسین (ع) – کمربندی شمالی – ابتدای شهرک شکوفه – ساختمان دادگاههای حقوقی و کیفری ۲ شهرستان اراک – كدپستي ۳۸۱۷۶۱۴۶۴۱ طبقه همکف شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری اراک از طریق مزایده و به سبک چوب زنی به فروش می رسد. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت بازدید از ملک به این اجرا و اموال منقول به آدرس اعلامی یا با هماهنگی این اجرا مراجعه نمایند، و در روز موعود (مزایده) و در مکان فوق حاضر شوند و در مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید و ضمناً افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست قبل از برگزاری مزایده ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را واریز وفیش واریزی را به همراه داشته باشد و الباقی مبلغ را ظرف یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید./ مشخصات ماترک مورد مزایده: (بر اساس گزارش کارشناس دادگستری به شرح ذیل می باشد) ۱- امتیاز یک واحد آپارتمان در پروژه تعاونی مسکن نیروی انتظامی به آدرس اراک - انتهای هپکو - کمربندی شمالی - روبروی دانشگاه پیام نور - پروژه تعاونی مسکن نیروی انتظامی که طبق اظهارات مسئولین تعاونی مسکن نیروی انتظامی مرحوم مرتضی ولاشجردی مبلغ حدود  ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال به تعاونی نیروی انتظامی جهت خرید یک دستگاه آپارتمان از پروژه فوق پرداخت نموده است ، ضمن بازدید از پروژه استماع اظهارات مسئولین تعاونی پروژه هم اکنون در مرحله خاکبرداری وجدیداً فعال گردیده ودر هنگام بازدید کارشناس ماشین آلات خاکبرداری در محل مشغول بودند وطبق اظهارات مسئولین تعاونی عرصه ملک حدود ۳ هکتار ونیز تعاونی در حدود ۸۰۰ نفر عضو دارد .ارزش امتیاز یک واحد آپارتمان در پروژه هم اکنون به مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل هفتادو پنج میلیون تومان بعنوان قیمت پایه در مزایده ارزیابی گردیده است. ۲- یک فقره فیش پیش ثبت نام حج عمره نزد بنک ملی به شماره ۱۷۱۲۹۳۲۷۹۱۱ به تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲۹ به مبلغ ودیعه سپرده ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال چون اینگونه ثبت نام ها غیر قابل انتقال می باشد ووضعیت اعزام ثبت نام کنندگان جهت حج عمره فعلاً معلوم نمی باشد ،  قیمت رسمی فیش طبق نظریه کارشناس ، مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ارزیابی گردیده است . ۳- یک دستگاه سواری سایپا ۱۳۱  SE  ، به شماره انتظامی ایران ۴۷ / ۷۹۲ ص ۵۲  به رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ به شماره شاسی ۳۴۶۵۷۳۷ به شماره موتور ۵۵۵۴۶۰۱ و ۴ سیلندر ، بدنه در حد مدل موتور در حد مدل وخاموش تایرها ۶۰ درصد آج و نقایص ظاهری ندارد . مالکیت بصورت مشاع می باشد خودرو از قسمت گلگیر جلو سمت چپ تعویض شده ، درب جلو وعقب سمت چپ نیاز به تعمیر دارد سرشاسی جلو سمت چپ تعمیر شده ، بدنه دارای خط و خش می باشد در زمان بازدید خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث تاتاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ نزد بیمه کوثر می باشد ، خودرو بصورت قسطی خریداری شده ( شرکت لیزینگ رایان سایپا ) وماهانه ۳۱۶۴۸۱ هزار تومان قسط نزد بانک صادرات پرداخت می شود که شروع اقساط از تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۶ وپایان آن ۱۳۹۹/۱/۱۶ می باشد با عنایت به اینکه مرحوم مرتضی ولاشجردی در تاریخ ۹۶/۳/۳۰ فوت نموده است لذا اقساط توسط همسر وفرزندان ایشان پرداخت شده که جمعا ۲۷ قسط تا روز کارشناسی توسط همسر مالک خودرو به مبلغ ۸۶۴۰۰۰۰ تومان پرداخت شده است . خودرو برابر نامه شماره ۱۳۹۵۰۱۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ در رهن سیستم شماره گذاری ناجا می باشد که پس از تسویه اقساط توسط شرکت لیزینگ رایان سایپا فک رهن می گردد.ارزش پایه خودرو مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل سی و دو میلیون تومان تعیین وبرآورد گردید که مبلغ اقساط  ( ۸/۶۴۰/۰۰۰ تومان ) از قیمت کل کسر ومبلغ باقیمانده ۲۳۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال معادل بیست و سه میلیون و سیصدو و شصت هزار تومان ارزیابی گردیده است. مدیر اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری - جعفری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
((آگهی مزایده اموال منقول وغیرمنقول نوبت اول ))
به شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان اراكمزایده بسمه تعالی
((آگهی مزایده اموال منقول وغیرمنقول نوبت اول ))
به شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان اراك
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن