مزایده ( آگهي مزايده نوبت دوم ) باستناد پرونده اجرایی  به
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ملک, عرصه و اعیان, منزل مسکونی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۳۵۷۷۲۰۰۱۱۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مزایده فروش ملک, عرصه و اعیان, منزل مسکونی به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده ( آگهي مزايده نوبت دوم )
باستناد پرونده اجرایی  به مزایده ( آگهي مزايده نوبت دوم )
باستناد پرونده اجرایی  به
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن