مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول تاریخ انتشار: 98/8/22 ( نوبت :
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش ساختمان , ملک به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۹۸۱۰۴۶۶۶۲۱۸۰۰۱۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ساختمان , ملک به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
تاریخ انتشار: 98/8/22
( نوبت : مزایده آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
تاریخ انتشار: 98/8/22
( نوبت :
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن