مزایده اثاثیه و تجهیزات مستهلک شده بانک ملی استان آذربایجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اثاثیه و تجهیزات

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۱۸۱۶۱۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مزایده اثاثیه و تجهیزات
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اثاثیه و تجهیزات مستهلک شده بانک ملی استان آذربایجان مزایده اثاثیه و تجهیزات مستهلک شده بانک ملی استان آذربایجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن