مزایده بسمه تعالی اگهی مزایده اموال  غیرمنقول/منقول به موجب اجرائیه صادره
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش خودرو سبک به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۱۹۸۱۰۴۶۵۷۴۶۹۰۰۰۰۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده فروش خودرو سبک به شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
 
اگهی مزایده اموال  غیرمنقول/منقول
به موجب اجرائیه صادره مزایده بسمه تعالی
 
اگهی مزایده اموال  غیرمنقول/منقول
به موجب اجرائیه صادره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن