مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش گاو

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۲۲۷۸
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده فروش گاو
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری  مزایده فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن