مزایده اصلاحیه : واگذاری سرقفلی 10 واحد تجاری طبقه همکف
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اصلاحیه : واگذاری سرقفلی واحد تجاری و...

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۲۸۰۵|۸۷۴۰۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده اصلاحیه : واگذاری سرقفلی واحد تجاری و...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : اصلاحیه : در متن آگهی سرقفلی ۱۰ واحد تجاری صحیح می باشد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اصلاحیه : واگذاری سرقفلی 10 واحد تجاری طبقه همکف مزایده اصلاحیه : واگذاری سرقفلی 10 واحد تجاری طبقه همکف
مزایده اصلاحیه : واگذاری سرقفلی 10 واحد تجاری طبقه همکف مزایده اصلاحیه : واگذاری سرقفلی 10 واحد تجاری طبقه همکف
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن