مزایده اجاره فضا و ساختمان آموزشی مجتمع فرهنگی تربیتی (خوابگاه)
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجاره فضا و ساختمان آموزشی ..

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۳۷۱۹
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده اجاره فضا و ساختمان آموزشی ..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : به مدت ۱۰ روز اداری از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت چهارم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره فضا و ساختمان آموزشی مجتمع فرهنگی تربیتی (خوابگاه) مزایده اجاره فضا و ساختمان آموزشی مجتمع فرهنگی تربیتی (خوابگاه)
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن