مزایده سی و هفتمین مزایده فروش بخشی از اموال آن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سی و هفتمین مزایده فروش بخشی

کد آریاتندر : ۹۸۰۸۲۸۲۱۴|۲۱۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مزایده سی و هفتمین مزایده فروش بخشی
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ لغایت ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
توضیحات : به عکس مراجعه شود.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده سی و هفتمین مزایده فروش بخشی از اموال آن مزایده سی و هفتمین مزایده فروش بخشی از اموال آن
مزایده سی و هفتمین مزایده فروش بخشی از اموال آن مزایده سی و هفتمین مزایده فروش بخشی از اموال آن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن