مزایده فروش برنج طارم هاشمی تولیدی مزرعه قراخیل مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران - ساری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده منابع طبیعی استان مازندران - ساری

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۰۲۱۶۱۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مزایده فروش برنج طارم هاشمی تولیدی مزرعه قراخیل مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ تا ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش برنج طارم هاشمی تولیدی مزرعه قراخیل مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران - ساریمزایده فروش برنج طارم هاشمی تولیدی مزرعه قراخیل مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران - ساری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن