مزایده واگذاری مکان آژانس بیمارستان به صورت اجاره مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین تهران

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۰۳۲۵۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری مکان آژانس بیمارستان به صورت اجاره
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب واریز وجه نقد به حساب شماره ۶۷۱۱۸۴۴ بانک رفاه کارگران کد ۱۹۶
تاریخ دریافت اسناد : از نشر بمدت ده روز کاری
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۸/۰۹/۱۴
آدرس خرید اسناد : واحد تدارکات بیمارستان واقع در تهران خیابان شهید مدنی
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست بیمارستان
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری مکان آژانس بیمارستان به صورت اجاره مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین تهرانمزایده واگذاری مکان آژانس بیمارستان به صورت اجاره مرکز پزشکی آموزشی درمانی امام حسین تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن