مزایده فروش ۳۰۴ قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - شهید رجایی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - شهید رجایی

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۰۵۵۱۷۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۳۰۴ قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار فنی بندر شهید رجایی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸-۰۹-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸-۰۹-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸-۰۹-۲۴
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.shahidrajaeeport.pmo.ir وب سایت
توضیحات : تجدید شده --- 
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ۳۰۴ قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - شهید رجاییمزایده فروش ۳۰۴ قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار بنادر و دریانوردی استان هرمزگان - شهید رجایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن