مزایده آگهي مزايده اموال منقول درخصوص پرونده اجرائي 972187  صادره از اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۷۹۸۱۰۴۶۸۴۹۸۴۰۰۰۸۷
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مزایده آگهي مزايده اموال منقول درخصوص پرونده اجرائي ۹۷۲۱۸۷  صادره از شعبه پنجم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به سود خانم نازنین حاجی زاده مقدم و به زيان آقاي محسن کاکاپور داير بر محكوميت به  پرداخت تعداد ۱۲۱ سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ ۲۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق دولت در نظر دارد مال منقول موصوف در زير را مطابق ماده ۱۳۷ قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند : مشخصات مال منقول : •    سه عدد سیمکارت همراه اول به شماره های ۰۹۱۸۳۳۳۳۳۶۱ به قیمت ۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۰۹۱۸۳۳۳۳۳۸۹ به قیمت ۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال و ۰۹۱۸۳۳۳۳۳۴۱ به قیمت ۶۲۰۰۰۰۰۰ ریال که توسط کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ قیمت گذاری شده است. و مزايده آن براي روزدوشنبه  مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۲۵  ساعت ۱۰ صبح تعيين گرديده است ، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بسيج بلوار بنت الهدي طبقه همکف شعبه پنجم اجرای احکام دادگاه خانواده دادگستری کرمانشاه  مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است ۱۰درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد .       مدیر دفتر شعبه۵ اجراي احكام مدني شعبه كرمانشاه - یاوری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده آگهي مزايده اموال منقول
درخصوص پرونده اجرائي 972187  صادره از اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاهمزایده آگهي مزايده اموال منقول
درخصوص پرونده اجرائي 972187  صادره از اجراي احكام شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن