مزایده بسمه تعالی بموجب اجرائیه صادره از شعبه 174 بشماره دادنامه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۹۸۱۰۴۶۰۱۶۰۸۰۰۲۵۰
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده بسمه تعالی بموجب اجرائیه صادره از شعبه ۱۷۴ بشماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۱۰۲۷۴۰۰۰۹۰ و کلاسه اجرایی ۴۶۷۶/۹۷/ج۸ اجرای احکام مجتمع شماره ۸ شورای حل اختلاف تهران له محمد سلیمی  وعلیه امید نبی دوست ماشکی  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۸۶۹/۹۴۷/۸۷۳ ریال بابت اصل خواسته و نیم عشر اجرایی وهزینه کارشناسی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را به شرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است خودرو ام وی ام به شماره انتظامی ۵۹۱ ل ۹۸ ایران ۷۷ وضعیت مواضع خسارت پهلوی سمت راست شامل گلگیر جلو وعقب دربهای جلو وعقب کاسه چراغ خطر راست شیشه عقب سپر عقب وترکیدن لاستیک عقب سمت راست بوده  که مقرر گردید مزایده از ساعت ۱۸مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱  روز یکشنبه در آدرس : تهران میدان امام حسین خ دماوند اول وحیدیه خ شهید داوودی مجتمع شماره ۸و۴ تهران طبقه همکف اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه ۴ برگزار واموال از طریق مزایده به فروش میرسد واز قیمت پایه کارشناسی شده مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع وبه هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد که ۱۰ درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ والباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول وپس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه ها ی مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . ضمنا کلیه هزینه های انتقالی مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است   مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه ۸ تهران – حسین گلی پاشایی  
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده بسمه تعالی
بموجب اجرائیه صادره از شعبه 174 بشماره دادنامه مزایده بسمه تعالی
بموجب اجرائیه صادره از شعبه 174 بشماره دادنامه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن