مزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای راه و شهرسازی استان گلستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده راه و شهرسازی استان گلستان

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۹۵۲|۹۵۳|۹۵۴|۹۵۵
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای تجاری در سطح شهرهای استان در ۵۶ ردیف : واگذاری زمین در شهرهای گرگان، گنبد، کلاله با کاربری ورزشی - اداری - آموزشی فرهنگی --- واگذاری زمین و واحدهای ساخته شده در شهرهای سطح استان با کاربری تجاری - تجاری خدماتی - مسکونی تجاری - مسکونی -
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی (توکن)
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
۰۱۷۳۲۲۴۴۳۷۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : نشریات استان گلستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای راه و شهرسازی استان گلستانمزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای راه و شهرسازی استان گلستان
مزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای راه و شهرسازی استان گلستانمزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای راه و شهرسازی استان گلستان مزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای راه و شهرسازی استان گلستانمزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای راه و شهرسازی استان گلستان مزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای راه و شهرسازی استان گلستانمزایده فروش واحدهای ساخته شده و واگذاری زمین و واحدهای راه و شهرسازی استان گلستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن