مزایده فروش مخازن فلزی هوائی فرسوده مستقر در سطح روستاهای آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

کد آریاتندر : ۹۸۰۹۱۸۵۰۴
انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده فروش مخازن فلزی هوائی فرسوده مستقر در سطح روستاهای استان اصفهان
شرایط : دریافت گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز وجه به حساب شماره ۴۱۰۱۱۲۴۰۳۰۲۳۲۵۳۰ نزد بانک مرکزی کلیه بانک ها
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک : ستاد ایران - اصفهان - بزرگراه شهید خرازی - چهارراه جهاد - آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
۰۳۱۳۲۳۶۳۰۶۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.abfar-isfahan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - به عکس مراجعه شود.
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش مخازن فلزی هوائی فرسوده مستقر در سطح روستاهای آب و فاضلاب روستایی استان اصفهانمزایده فروش مخازن فلزی هوائی فرسوده مستقر در سطح روستاهای آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن