مزایده فروش 7 قطعه زمین با کاربریهای تجاری مسکونی -- شهرداری کازرون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری کازرون

کد آریاتندر : ۹۸۱۰۱۷۷۳۴
انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۷ قطعه زمین با کاربریهای تجاری مسکونی -- و ۷ دستگاه موتورسیکلت شهاب ۱۲۵ - هوندا - کبیر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی و یا واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۶۸۴۲۵۸۷۰۰۴ به نام شهرداری کازرون نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۰ روز کاری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : امور قراردادهای شهرداری کازرون
- تلفن - فکس
- ایمیل www.kazeroon.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - به عکس مراجعه شود.
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش 7 قطعه زمین با کاربریهای تجاری مسکونی -- شهرداری کازرونمزایده فروش 7 قطعه زمین با کاربریهای تجاری مسکونی -- شهرداری کازرون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن