مزایده فروش درختان آفت خورده محوطه چاه درب قلعه گلپایگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده فروش درختان آفت

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده فروش درختان آفت
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۷ صبح
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش درختان آفت خورده محوطه چاه درب قلعه گلپایگان مزایده فروش درختان آفت خورده محوطه چاه درب قلعه گلپایگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن