مزایده فروش درختان آفت خورده محوطه چاه درب قلعه گلپایگان آب و فاضلاب استان اصفهان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آب و فاضلاب استان اصفهان

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۲۸۱
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده فروش درختان آفت خورده محوطه چاه درب قلعه گلپایگان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۹۱۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۷ صبح
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه معاملات شرکت اتاق ۲۹۲
۰۳۱۳۶۶۸۰۰۳۰-۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfaesfahan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش درختان آفت خورده محوطه چاه درب قلعه گلپایگان آب و فاضلاب استان اصفهانمزایده فروش درختان آفت خورده محوطه چاه درب قلعه گلپایگان آب و فاضلاب استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن