مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع در
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجاره عرصه و اعیان...

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۱۰۶
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مزایده اجاره عرصه و اعیان...
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول --- کسب اطلاع بیشتر همه روزه بجز روزهای تعطیل از نشر تا ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ از ساعت ۷.۳۰ الی ۱۴.۳۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع در مزایده اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه واقع در
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن