مزایده فروش واحدهای تجاری (مغازه) مازاد بر نیاز خود واقع توزیع نیروی برق استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده توزیع نیروی برق استان لرستان

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۳۳۳
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش واحدهای تجاری (مغازه) مازاد بر نیاز خود واقع در شهرستان ازنا در ۴ ردیف
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا ۰۲۰۳۸۶۷۸۴۹۰۰۵ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی به صورت واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ الی ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۸ الی ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - سایت شرکت توزیع برق استان لرستان - شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر - پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات - سایت انجمن صنفی کارفرمایایی شرکتهای تزیع برق
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - خرم آباد، کوی گلستان، خیابان سنایی، بلوار حج، ساختمان حوزه ستادی شرکت توزیع برق استان لرستان، پست سفارشی، دبیرخانه
۰۶۶۳۳۲۲۸۰۰۱-۴ داخلی ۳۲۴ تلفن - فکس
- ایمیل www.ledc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : راه مردم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش واحدهای تجاری (مغازه) مازاد بر نیاز خود واقع توزیع نیروی برق استان لرستانمزایده فروش واحدهای تجاری (مغازه) مازاد بر نیاز خود واقع توزیع نیروی برق استان لرستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن