مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری بندر صیادی دیر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده مدیریت بهره برداری ..

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۱۶۶۰
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مزایده مدیریت بهره برداری ..
--array(9) { [0]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [1]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [2]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [3]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [4]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [5]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [6]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [7]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" [8]=> string(19) "NOTALLOPTIONISVALID" }
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری بندر صیادی دیر مزایده واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری بندر صیادی دیر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن