مزایده فروش 15 دستگاه خودروی سواری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۱۰۰۵
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۱۵ دستگاه خودروی سواری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده دادگستری شماره ۲۱۷۱۲۹۲۱۹۴۰۰۲ و شماره شبای IR ۸۰۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۱۲۹۲۱۹۴۰۰۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ از ساعت ۸ الی ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۳.۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۸
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) ـ بیرجند ـ ابتدای بلوار شهدای عبادی پارکینگ دادگستری کل استان
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش 15 دستگاه خودروی سواری مزایده فروش 15 دستگاه خودروی سواری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن