مزایده مزایده اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی بانک کشاورزی استان خراسان شمالی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده بانک کشاورزی استان خراسان شمالی

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۱۶۰۳
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : مزایده مزایده اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۴.۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی  بانک کشاورزی استان خراسان شمالیمزایده مزایده اموال ملکی و تملیکی بانک کشاورزی  بانک کشاورزی استان خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن