مزایده فروش 28 قطعه از املاک شهرداری گلپایگان شهرداری گلپایگان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری گلپایگان

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۰۱۱۸۱۸
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۲۸ قطعه از املاک شهرداری گلپایگان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد مبلغ پایه ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۰۱۰۴۸۲۳۶۷۹۰۰۸ شهرداری نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
آدرس خرید اسناد : سایت شهرداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل www.golpayegancity.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم به عکس مراجعه شود.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش 28 قطعه از املاک شهرداری گلپایگان شهرداری گلپایگانمزایده فروش 28 قطعه از املاک شهرداری گلپایگان شهرداری گلپایگان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن