مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 2291/8 بخش یک اهواز سی اجرای اسناد رسمی اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای اسناد رسمی اهواز

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۱۰۲۰۲۱
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی ۲۲۹۱/۸ بخش یک اهواز سی متری خ قنواتی بین محمدیان و قنادان پ ۱۰۰ به مساحت ۱۴۲/۶۵ متر و عرصه ۲۱۱ متر با پارکینگ مشاع قدمت ۲۰ سال و انشعابات سه گانه
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 2291/8 بخش یک اهواز سی اجرای اسناد رسمی اهوازمزایده فروش ششدانگ پلاک ثبتی 2291/8 بخش یک اهواز سی اجرای اسناد رسمی اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن