مزایده فروش مقدار حدود 530 تن بذور گندم گواهی شده خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۶۸۸۹
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش مقدار حدود ۵۳۰ تن بذور گندم گواهی شده بوجاری نشده
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۸۳.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب شبای ir ۲۵۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۳۹۷۰۴۰۰۵۷۹۱ بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- زاهدان خیابان دانشگاه نبش دانشگاه ۳۹
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۹۱۵۵۴۰۴۳۴۸ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.assc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان سیستان و بلوچستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش مقدار حدود 530 تن بذور گندم گواهی شده خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستانمزایده فروش مقدار حدود 530 تن بذور گندم گواهی شده خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن