مزایده فروش مقدار تنه و شاخه های خشکیده درختان دپو شهرداری بندر ترکمن
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری بندر ترکمن

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۶۷۸۸
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش مقدار تنه و شاخه های خشکیده درختان دپو شده
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبای سپرده ۰۱۰۷۷۴۰۲۶۲۰۰۲ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۷۳۴۴۲۵۷۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل WWW.BANDARTORKAMAN.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - به عکس مراجعه شود.
منابع : نقش
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش مقدار تنه و شاخه های خشکیده درختان دپو شهرداری بندر ترکمنمزایده فروش مقدار تنه و شاخه های خشکیده درختان دپو شهرداری بندر ترکمن
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن