مزایده فروش 103 راس گاو و گوساله آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۶۱۶۱۶
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۱۰۳ راس گاو و گوساله
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تا ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش 103 راس گاو و گوساله آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهرانمزایده فروش 103 راس گاو و گوساله آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن