مزایده فروش احشام 103 راس گاو و گوساله آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

کد آریاتندر : ۹۸۱۱۲۷۱۸۰
انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده فروش احشام ۱۰۳ راس گاو و گوساله
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰ درصد قیمت کارشناسی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب ۴۰۷۴۰۳۱۲۰۷۸۶۵۵۱۸ در وجه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران به نام تمرکز وجوه سپرده بودجه عومی بانک مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته
تاریخ ارسال مدارک : ده روز از آخرین مهلت دریافت اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)
۰۲۱۵۵۰۴۳۵۹۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir - www.teo.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش احشام 103 راس گاو و گوساله آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهرانمزایده فروش احشام 103 راس گاو و گوساله آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن