مزایده حراج 4 دستگاه خودروی برقی سازمان فردوسها سازمان فردوسهای شهرداری مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده سازمان فردوسهای شهرداری مشهد

کد آریاتندر : ۹۸۱۲۰۴۹۸۰
انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مزایده حراج ۴ دستگاه خودروی برقی سازمان فردوسها
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۴۲۸۲۶۸۵۷۱ بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۸/۳۰
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی ۳۲ نبش عصمتیه یک
۰۵۱۳۶۲۳۷۳۸۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://ets.mashhad.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده حراج 4 دستگاه خودروی برقی سازمان فردوسها سازمان فردوسهای شهرداری مشهدمزایده حراج 4 دستگاه خودروی برقی سازمان فردوسها سازمان فردوسهای شهرداری مشهد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن