مزایده فروش ششدانگ اجرای اسناد رسمی اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده اجرای اسناد رسمی اهواز

کد آریاتندر : ۹۹۰۲۲۲۶۵۷
انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده فروش ششدانگ
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : به عکس مراجعه شود
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش ششدانگ اجرای اسناد رسمی اهوازمزایده فروش ششدانگ اجرای اسناد رسمی اهواز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن