مزایده اجاره مکان بوفه و چاپ و تکثیر بیمارستان شهید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

کد آریاتندر : ۹۹۰۳۱۱۸۲۶
انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده اجاره مکان بوفه و چاپ و تکثیر بیمارستان شهید رجایی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره مکان بوفه و چاپ و تکثیر بیمارستان شهید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسمزایده اجاره مکان بوفه و چاپ و تکثیر بیمارستان شهید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن