مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی کانکسها و غرف ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شهریار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شهریار

کد آریاتندر : ۹۹۰۳۱۳۷۵۱
انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری حق بهره برداری تعدادی کانکسها و غرف و تجاری های امیر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری  حق بهره برداری تعدادی کانکسها و غرف ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شهریارمزایده واگذاری  حق بهره برداری تعدادی کانکسها و غرف ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری شهریار
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن