مزایده برون سپاری یکساله ارائه کلیه خدمات انتشار مجله بین موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران

کد آریاتندر : ۹۹۰۳۲۱۱۸۰|۶۵۳
انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده برون سپاری یکساله ارائه کلیه خدمات انتشار مجله بین المللی IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۳.۶۳۶.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ستاعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : تهران، میدان فلسطین خیابان ایتالیا پلاک ۱ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر
۰۲۱۸۸۹۹۳۹۵۹-۶۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://ircmj.com وب سایت
منابع : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستادایران)
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده برون سپاری یکساله ارائه کلیه خدمات انتشار مجله بین موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایرانمزایده برون سپاری یکساله ارائه کلیه خدمات انتشار مجله بین موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
مزایده برون سپاری یکساله ارائه کلیه خدمات انتشار مجله بین موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایرانمزایده برون سپاری یکساله ارائه کلیه خدمات انتشار مجله بین موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن