مزایده مزایده محل انتشارات مجتمع دانشگاه مرکزی و دانشگاه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

کد آریاتندر : ۹۹۰۳۲۶۴۰۴
انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده مزایده محل انتشارات مجتمع دانشگاه مرکزی و دانشگاه پرستاری و مایایی (سیکلین) جهت انتشار و تکثیر و جزوات دانشجویی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۷۵۸۶۹۰۰۰۴ / سپرده شركت در مناقصه ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۰۱۰۵۷۵۸۶۹۰۰۰۴ بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : آبادان بلوار آیت الله طالقانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان صندوق پستی ۶۶۶
آدرس ارسال مدارک :
۵۳۳۶۰۱۲۲ تلفن ۵۳۳۶۰۱۱۱ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده مزایده محل انتشارات مجتمع دانشگاه مرکزی و دانشگاه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادانمزایده مزایده محل انتشارات مجتمع دانشگاه مرکزی و دانشگاه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن