مزایده واگذاری محل انتشارات مجتمع دانشگاه مرکزی و دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

کد آریاتندر : ۹۹۰۳۲۶۶۳۲
انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مزایده واگذاری محل انتشارات مجتمع دانشگاه مرکزی و دانشکده پرستاری و مامایی (سیکلین) جهت انتشار و تکثیر جزوات دانشجویی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۵۷۵۸۶۹۰۰۰۴ / سپرده شركت در مناقصه ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا ۰۱۰۵۷۵۸۶۹۰۰۰۴ بانک ملی و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : آبادان، بلوار آیت ا... طالقانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، صندوق پستی ۶۶۶
آدرس ارسال مدارک : آبادان، بلوار آیت ا... طالقانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، صندوق پستی ۶۶۶
۰۶۱۵۳۳۶۰۱۲۲ تلفن ۰۶۱۵۳۳۶۰۱۱۱ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده واگذاری محل انتشارات مجتمع دانشگاه مرکزی و دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادانمزایده واگذاری محل انتشارات مجتمع دانشگاه مرکزی و دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن