مزایده انتشارات علوم پزشکی آزاد اسلامی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

کد آریاتندر : ۹۹۰۴۰۱۴۸۶
انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مزایده انتشارات علوم پزشکی آزاد اسلامی
شرایط : مدارک شناسایی متقاضی، فیش واریزی به مبلغ ۱.۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب ۰۱۰۴۸۲۶۷۳۴۰۰۹ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت واریز فیش نقدی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد : لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۱۳/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران، خیابان شریعتی، خیابان امیر پابرجا، بلوار آئینه، نبش کوچه گل یخ ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۲۲۶۱۴۶۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده انتشارات علوم پزشکی آزاد اسلامی  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهرانمزایده انتشارات علوم پزشکی آزاد اسلامی  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن