مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی شهرداری کمیجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده شهرداری کمیجان

کد آریاتندر : ۹۹۰۵۱۶۲۶۱
انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مزایده فروش ۵ قطعه زمین با کاربری مسکونی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به میزان ۵ درصد قیمت پایه به حساب شماره ۳۵۰۹۱۱۱۲۲۸۰۹۲۳۱
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ تا ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ تا ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : واحد حقوقی شهرداری کمیجان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی  شهرداری کمیجانمزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی  شهرداری کمیجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن