مزایده فروش هفت باب آپارتمان و دو قطعه زمین دارای توزیع نیروی برق استان گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده توزیع نیروی برق استان گیلان

کد آریاتندر : ۹۹۰۵۱۶۳۳۰
انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مزایده فروش هفت باب آپارتمان و دو قطعه زمین دارای سند مالکیت
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپهر شماره ۰۲۰۷۳۹۴۱۸۰۰۰۰ نزد بانک صادرات شعبه ۵۴۶ فرهنگ رشت به نام شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان / سپرده شركت در مناقصه فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : اداره دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
۰۱۳۳۳۶۶۳۰۰۶-۰۱۳۳۳۶۰۶۵۷۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.gilanpdc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم- یک مرحله ای
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده فروش هفت باب آپارتمان و دو قطعه زمین دارای توزیع نیروی برق استان گیلانمزایده فروش هفت باب آپارتمان و دو قطعه زمین دارای توزیع نیروی برق استان گیلان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن