مزایده اجاره محل دستگاه کپی و تنقلات با متراژ طول عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مزایده عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز

کد آریاتندر : ۹۹۰۶۱۵۶۹۵
انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مزایده اجاره محل دستگاه کپی و تنقلات با متراژ طول ۲/۸۰ متر طول و عرضه ۲/۵۰ متر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ريال ضمانت نامه بانکی یا به شماره حساب ۱۰۰۷۸۷۱۳۰۳۲۶ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : تا ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : بلوار عدالت جنوبی ابتدای بلار دولت جنب درمانگاه آزاگان سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : روزنامه های کثیرالانتشار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مزایده اجاره محل دستگاه کپی و تنقلات با متراژ طول عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیرازمزایده اجاره محل دستگاه کپی و تنقلات با متراژ طول عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن